Menu
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: ORENGE BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ

Şirket Unvan: ORENGE BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: MESUDİYE MAH. 5115 SK. GÜR APT. NO:3/12 AKDENİZ/MERSİN

E-posta: info@acillisans.com


1.2. ALICI

Ad Soyad:

Telefon:

E-posta:


TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan;

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Satıcı (veya “Hizmet Sağlayıcı”): işbu Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı,

Alıcı: işbu Sözleşme’nin 1.2. numaralı maddesinde belirtilen alıcıyı,

Ürün: Satıcı tarafından, bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla, Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri,

Aracı Hizmet Sağlayıcı: acillisans.com

Site: acillisans.com alan adları ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri, mobil web sitesi ve mobil uygulamaları,

Kullanıcı Sözleşmesi: Alıcı ve Satıcı tarafından Site’ye üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan acillisans.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

Ön Bilgilendirme Formu: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder.


Ürün, Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından satılmamakta ve teslim edilmemekte olup, Alıcı bedel iadesi taleplerini ve bununla sınırlı olmaksızın her türlü talebini Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen Satıcı’ya iletmelidir. Bu husus Ürün’ün ve siparişin temel nitelikleri arasında olup, Ürün ancak bu şart kabul edilerek satın alınabilir.


ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Aracı Hizmet Sağlayıcı sadece işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için Site üzerinden elektronik ticaret ortamı sağlamakta olup, Ürün’ün satışını veya teslimini gerçekleştirmemekte, Alıcı’ya Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının 1.1. numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu, Ürün, Ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ürün’e, Ürün’ün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı ve Satıcı; Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Alıcı’ya tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği,

Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikâyet ve talepler karşısında Satıcı tek başına sorumlu olacaktır.


GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, Ön Bilgilendirme Formu’nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm ön bilgilerle birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

6.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Satıcı’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir.

Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

6.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerini kabul ettiklerini, anılan düzenlemelere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki bütün yasal mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5. Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, cayma hakkının istisnalarından biri mevcut değilse, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca satıcılara (veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına) getirilen her türlü yükümlülüğe uymak münhasıran Satıcı’nın yükümlülüğüdür.

6.6. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşuluyla ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.7. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Toplam Satış Fiyatı’nın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Toplam Satış Fiyatı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8. Taraflar, acillisans.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduklarını, onayladıklarını ve acillisans.com Kullanıcı Sözleşmesi koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satıcıya karşı cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, malın teslimine kadar olan süre içerisinde de kullanılabilir.

Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

İade talebinin kabulü için malın, Alıcı tarafından deneme amacını aşacak ölçüde kullanılmamış ve yıpratılmamış olması; malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması gerekir.

Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade talebinin kabul edilip edilmemesi Satıcı’nın takdirinde olup, iade talebinin reddedildiği durumlarda Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Cayma hakkı, Alıcı tarafından bizzat Satıcı’ya karşı kullanılmaktadır.

Alıcı iade edeceği malı, ürünün gönderildiği kargo firması ile gönderildiği takdirde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı başka bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.


Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.


CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

•Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

•Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

•Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

•Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.


YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.